image_pdfimage_print

Archívy autora: cpppapba2

Informácia o realizácii projektu Spoločne v pohybe a rytme

Projekt „Spoločne v pohybe a rytme“ bol podporený MŠVVaŠ SR, realizoval sa v čase od septembra do decembra 2018 pracovníkmi oddelenia poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie. Projekt mal za cieľ skvalitniť a rozšíriť naše služby poskytované klientom v popoludňajšom klube, zároveň klientov aktivizovať, ponúknuť im … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Informácia o realizácii projektu Spoločne v pohybe a rytme

Projekt: „Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“ — grant MČ Bratislava – Ružinov

Ďakujeme mestskej časti Bratislava – Ružinov za poskytnutie grantu na projekt: „Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“!

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Projekt: „Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“ — grant MČ Bratislava – Ružinov

Projekt 1. Zvyšovanie dostupnosti poradenských služieb prostredníctvom IKT – grant MÚ Ružinov

Inovácia počítačovej techniky s cieľom zabezpečiť flexibilitu vo vybavovaní požiadaviek klientov, škôl, školských zariadení, online poradenstvo.

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Projekt 1. Zvyšovanie dostupnosti poradenských služieb prostredníctvom IKT – grant MÚ Ružinov

Projekt 2. Komplexná starostlivosť o dieťa s nerovnomerným vývinom v predškolskom veku – projekt financovaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR

Tréningové skupiny detí predškolského veku s cieľom predchádzať odkladom školskej dochádzky. Edukatívne stretnutia s rodičmi na vyžiadané témy v CPPPaP

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Projekt 2. Komplexná starostlivosť o dieťa s nerovnomerným vývinom v predškolskom veku – projekt financovaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR

Informácia o realizácii projektu Ja veľkáč

V júli 2014 začalo oddelenie prevencie realizovať celoročný projekt Ja veľkáč. Po takmer uplynutom roku môžeme konštatovať, že projekt bol úspešný, dosiahli sme vytýčené ciele a podarilo sa nám ukázať deťom hravou formou to, čo ich čaká v dospelosti. Projekt … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Informácia o realizácii projektu Ja veľkáč

Online poradenstvo (Oznam pre rodičov:)

Oznam pre rodičov : Oznamujeme rodičom, že každý piatok (okrem prázdnin) v čase od 9:00 do 15:00 je možné využiť online poradenstvo prostredníctvom našej web.stránky. Spustenie online poradenstva je 6.11.2015. : www.cpppapba2.sk Po otvorení stránky kliknite na Online poradenstvo a ukáže sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Online poradenstvo (Oznam pre rodičov:)

17. 12. 2019 zatvorené z organizačných dôvodov

Oznamujeme Vám, že v utorok 17. decembra 2019 je CPPPaP zatvorené z organizačných dôvodov…

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na 17. 12. 2019 zatvorené z organizačných dôvodov

Oznámenie

Vážení riaditelia škôl, výchovní poradcovia, školskí psychológovia, školskí špeciálni pedagógovia a koordinátori prevencie, vážení klienti a všetci, ktorí sa na naše CPPPaP obracali s dôverou, dovoľte, aby som Vám na záver svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľky CPPPaP poďakovala za spoluprácu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Oznámenie

21. 12. 2018 online poradenstvo nebude poskytované

Oznamujeme Vám, že v piatok 21. decembra 2018 online poradenstvo nebude poskytované z prevádzkových dôvodov.

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na 21. 12. 2018 online poradenstvo nebude poskytované

Výberové konanie na miesto psychológa

Riaditeľka CPPPaP Bratislava II vyhlasuje výberové konanie na miesto psychológa do oddelenia psychologického poradenstva. Podmienky prijatia: uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady – ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore psychológia fyzická a psychická spôsobilosť prax vítaná Životopis a motivačný list … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Výberové konanie na miesto psychológa
image_pdfimage_print