1

Čerpanie dovoleniek

Oznamujeme Vám, že pre čerpanie dovoleniek je CPPPaP v dňoch 27. až 31. decembra zatvorené
Posúdenie školskej spôsobilosti

Vážení rodičia predškolákov,

od konca marca tohto roku v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami a v súvislosti so zmenami v legislatíve plánujeme v našom CPPPaP začať s diagnostikou školskej spôsobilosti a s posúdením vývinu dieťaťa.

O vyšetrenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré k 31. augustu 2021:

 1. dovŕši vek 6 rokov – vyšetrenie školskej spôsobilosti u predškolákov nie je povinné, avšak ak máte pochybnosti, či je vaše dieťa primerane pripravené do školy, môžete ho k nám objednať na diagnostiku školskej spôsobilosti [1]
 2. nedosiahne vek 6 rokov (t. j. narodilo sa v septembri až decembri 2015), ale zákonní zástupcovia uvažujú o jeho predčasnom zaškolení v ZŠ s nástupom v septembri 2021 – v tomto prípade vyšetrenie školskej spôsobilosti v CPPPaP je povinné [2]
 3. nedovŕši vek 5 rokov (t. j. narodilo sa v septembri až decembri 2016) a zákonní zástupcovia zvažujú jeho predčasný nástup do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2022/2023 – v tomto prípade musia požiadať v jarných mesiacoch 2021 o psychologické vyšetrenie v CPPPaP, ktoré je povinné v súvislosti s (ne)odporúčaním zaradenia dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku v MŠ, nakoľko predčasné zaškolenie dieťaťa v školskom roku 2022/2023 bude možné len po absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ [3]

Objednanie dieťaťa:

Priebeh vyšetrenia:

Vzhľadom na súčasnú situáciu odporúčame, aby dieťa sprevádzal na vyšetrenie iba jeden zákonný zástupca. Podmienkou vyšetrenia je preukázanie sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní a respirátor, resp. rúško aj pre dieťa.

Po ukončení vyšetrenia v prípade návrhu na:

 • pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (bývalý odklad školskej dochádzky),
 • predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ,
 • zaradenie dieťaťa  na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku v MŠ
 • alebo zaradenie dieťaťa do nultého ročníka ZŠ (možné len v školskom roku 2021/2022)

zákonný zástupca dostane Potvrdenie o výsledkoch vyšetrenia. Okrem súhlasného návrhu psychológa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálnopedagogického poradenstva je potrebné aj súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Nájdete nás tu:

cpppapba2.sk/kontakty – v Ružinove oproti OC Retro v oplotenom areáli so vstupom od Sedmokráskovej 10.
Zvoniť treba na zvonček Prijímacia kancelária. Prosíme o dochvíľnosť.

Tešíme sa na Vás

Tím pracovníkov CPPPaP Bratislava II


[1] § 28a odsek 3 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[2] § 19 odsek 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[3] § 28a odsek 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Sťahovanie

Vážení klienti,
oznamujeme vám, že naše centrum sa sťahuje na novú adresu: Nevädzovú 7.

Znamená to, že
z dôvodu sťahovania v čase od 1. júla do 15. septembra 2020 prerušujeme všetky naše odborné činnosti.

Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese: info@cpppapba2.sk
alebo na e-mailových adresách odborných zamestnancov uvedených na stránkach jednotlivých oddelení.

V urgentných prípadoch sa, prosím, obráťte na CPPPaP v inom bratislavskom obvode –
Bratislava I: 02/54 77 55 60
Bratislava III: 02/44 88 23 96
Bratislava IV: 02/64 28 80 90
Bratislava V: 02/48 20 81 11

Ďakujeme za pochopenie!
Tím CPPPaP Bratislava II
Prieskum dopadov COVID-19

Milí rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie Vás a Vašich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia.

Preto Vás opäť chceme požiadať o vyplnenie dotazníka Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu (3. fáza).
Koronavírus – ďalšie informácie

– pre žiakov:

– pre rodičov:

Nuda ako potenciál k osobnostnému rastu

6 spôsobov, ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom počas epidémie koronavírusového ochorenia (COVID-19)

Zvládanie koronavírusovej úzkosti – Vašej a Vašich detí

Koronavírus – Tipy pre rodičov

Ako sa rozprávať s dieťaťom o koronavíruse?

– pre učiteľov:

– pre školských psychológov:

– pre školských špeciálnych pedagógov:
Aktuálne informácie

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že od 2. novembra naše zariadenie opäť poskytuje odborné činnosti na novej adrese: Nevädzová 7 (parkovanie v areáli nie je možné – odporúčame využiť parkovacie plochy v OC Retro a okolí) v obmedzenom režime.

Realizované opatrenia súvisiace s vírusom COVID-19 budú závisieť od vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácie na Slovensku (Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR) – prosím, sledujte našu webovú stránku: cpppapba2.sk, na ktorej budeme informácie ohľadom prevádzky nášho zariadenia aktualizovať.

Služby poskytujeme iba objednaným klientom na presný čas a za presne stanovených hygienických podmienok. Vstup a pohyb v budove Centra je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami – s rúškom a s podpísaným Vyhlásením o bezinfekčnosti (dostupným tu: „Tlačivá a dokumenty“ alebo priamo v Centre).

S odbornými zamestnancami môžete zostať v kontakte prostredníctvom pracovných e-mailov, prípadne formou dištančnej spolupráce.

Ďakujeme za porozumenie.

S úctou
Mgr. Martin Benkovič
riaditeľ
Zápis do 1. ročníka a posúdenie školskej spôsobilosti

Milí rodičia,
každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 vek 6 rokov je povinný zapísať ho do základnej školy.
Vzhľadom k mimoriadnej situácii a opatreniam týkajúcich sa prevencie pred šírením infekcie COVID-19 bude zápis do 1. ročníka prebiehať iným spôsobom ako doteraz.
Zápis sa bude konať od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020, konkrétne termíny určí zriaďovateľ ZŠ (v prípade štátnych škôl ide o mestské časti Podunajské Biskupice, Ružinov a Vrakuňa).
Zapísať dieťa do školy musíte aj vtedy, ak uvažujete o odklade plnenia školskej dochádzky.
Ak žiadate o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré sa v tejto mimoriadnej situácii nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Posúdenie odkladu začiatku plnenia školskej dochádzky sa bude realizovať osobne v CPPPaP až po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do 4 týždňov od ukončenia prerušenia školského vyučovania.
„Online“ testovanie nie je možné v žiadnom poradenskom zariadení, takto získané údaje by boli skreslené a neúplné.
Čo môžeme urobiť pre deti, aby sa cítili šťastné, učili sa a zabávali

Školské úlohy, pečenie, cvičenie, online pomôcky – pomoc je na dosah, aj keď nemôžete odísť z domu.

Arlene Harris je kvalifikovaná Montessori učiteľka, matka troch synov a dopisovateľka na voľnej nohe. V tomto článku (uverejnenom v The Irish Times 23. marca 2020) sa chce podeliť o tipy, ako zvládnuť terajšiu situáciu a vytvoriť harmonické prostredie pre deti.

Batoľatá

Batoľatá sa chcú cítiť užitočné, preto pre nich vytvorte kútik s vlastnými plastickými a drevenými lyžičkami, vareškami, hrnčekmi a miskami. Pridajte napríklad cestoviny, aby mohli „variť“. Dovoľte im pozametať a prať v umývadle.
Táto detská skupina má veľký záujem o maličké predmety, preto ak sa vyberiete na prechádzku do parku, hľadajte kamienky, chrobáčiky a iné „poklady“. Rovnako môžete využiť aj záhradu.
Deti v tejto vekovej skupine tiež veľmi rady triedia rôzne predmety, napr. veci na pranie podľa farieb, cestoviny podľa tvarov, hračky podľa rôznych kategórií, ukladajú topánky do párov.
Pri pozeraní televízie, vyberte vzdelávacie detské programy ako napríklad: VeseleRozpravky.sk, FÍHA tralala

Tipy pre batoľatá:

 • zadajte im malé pracovné úlohy
 • využite vzdelávacie detské programy v televízii
 • udržujte deti v pohybe – skáčte, tancujte, cvičte spolu – to ich unaví a vy získate „kondičku“.

Veková skupina 4-6 rokov

Deti v tejto vekovej skupine sú stále nádherne zvedavé, takže s nimi nielen pečte, ale dovoľte im pripraviť spolu s vami večeru, nechajte ich miešať a krájať s plastickým nožom. Budú mať pocit zadosťučinenia, že jedia niečo, čo pomohli uvariť.
V nasledujúcich týždňoch by sme mohli dať deťom väčší priestor na budovanie rôznych hracích svetov, napríklad s dinosaurami, vojakmi, bábikami, zvieratkami, autíčkami. Takéto hry ich zabavia na celú večnosť.
Budovanie skrýš a bunkrov v detskej izbe alebo aj obývačke je vždy dobrá zábava. Zároveň tým vytvoríte čarovný kútik, kde si môžu zobrať knihy a hračky.
Kreslenie obrázkov alebo vymaľovávanie obrázkov (tieto si môžete vytlačiť na internete) je tiež výborná aktivita a keď potrebujete čas na vlastnú prácu, nájdite im vhodné vzdelávacie programy v televízii (na YouTube).

Tipy pre 4-6-ročných:

Veková skupina 7-9 rokov

Pre 7-9 ročné deti je veľmi vhodná činnosť „hľadanie pokladov“. Napíšte zoznam vecí, ktoré majú deti hľadať v záhrade (napr. 2 dlhé paličky, 4 sedmokrásky, 3 hladké kamene). Pre mladšie deti môžete slová nahradiť obrázkami. Ak k tomu pridáte aj piknik alebo niečo malé pod zub, budú zamestnané na dlhý čas. Ak nemáte záhradu alebo dvor, deti môžu hľadať predmety doma (rôzne kúsky lega, 3 drevené predmety, 5 červených vecí, predmety, ktoré sa začínajú na písmeno „m“). Urobte čo najdlhší zoznam. Potom si nájdené veci spolu popozerajte.
Veci nájdené v prírode môžu poslúžiť aj na umeleckú tvorbu. Ploché kamene môžu deti namaľovať ako lienky, konáre alebo paličky môžu farebne upraviť na výzdobu domu, kvety možno vysušiť, chrobáky odfotiť a vrátiť do prírody.
A podobne ako u všetkých vekových kategórií, príprava jedla je vždy dobrá činnosť: pečenie koláčikov, varenie obeda alebo večere.

Tipy pre 7-9-ročných:

Veková skupina 10-12 rokov

Toto je náročná veková skupina, pretože si títo budúci tínedžeri myslia, že sú starší ako v skutočnosti sú. Dovoľte im uvariť večeru podľa receptu, ktorý si vybrali sami. Navrhnite, aby si písali denník alebo možno aj knihu a navrhli jej obal. Tiež môžu využiť svoju kreativitu na písanie a nacvičenie hry alebo predstavenia, ktoré pre vás zahrajú na konci dňa.
Na sociálnych médiách pohľadajte umelecké súťaže, do ktorých sa deti môžu zapojiť.
Ďalšia dobrá aktivita sú kartové hry.
Deti by mohli navrhnúť a vytvoriť si aj vlastné karty alebo spoločenské hry, napríklad Monopoly.
Môžete dať deťom za úlohu zistiť význam náročných slov s použitím slovníka, alebo hrať slovnú hru Scrable.

Tipy pre 10-12-ročných:

Tínedžeri

Tínedžeri nie sú takí zlí, ako sa o nich niekedy hovorí. Sú problémoví najmä vtedy, ak sa nudia alebo sú v strese. Tínedžeri komunikujú navzájom cez sociálne médiá a môže sa im niektorým zdať, že na nás ide apokalypsa.  Preto treba s deťmi hovoriť o tom, čo sa v súčasnosti vo svete deje.
Domácu karanténu môžu tínedžeri využiť pozitívne: upratať si šatník a vytriediť nechcené veci na charitu alebo recyklovanie. Navrhnite im, že si môžu vymaľovať izbu svojou obľúbenou farbou. Prideľte im malý pozemok v záhrade, kde môžu nasadiť kvety alebo zeleninu, alebo môžu pestovať bylinky v črepníkoch na okne. Dovoľte im experimentovať pri varení večere. Možno by vás aj mohli niečo naučiť oni o sociálnych médiách.
Navrhnite im zaujímavé kreatívne projekty napríklad natočiť krátky film alebo nahrať skladbu s pomocou online softvéru. Alebo by mohli dokonca naplánovať budúcu dovolenku (navrhnite im rozpočet, nechajte ich vybrať cieľ cestovania, ubytovanie a aktivity).
Zapájajte ich do denného diania, poskytujte im istotu a nesprávajte sa k nim ako k deťom.

Tipy pre tínedžerov:

 • zadajte im úlohy (platené aj neplatené)
 • navrhnite zaujímavé projekty
 • robte si plány do budúcnosti (stredná alebo vysoká škola, dovolenka)
 • PaintPeople
 • HiSTORY
 • Baštrng
 • Dejepis Inak

Žijeme teraz vo veľmi nezvyčajných časoch. Mnohí z nás sa karantény hrozia, ale pokúsme sa na to pozrieť aj inak. Čas rýchlo letí, deti vyrastajú, teda sa pokúsme stráviť tento spoločný čas príjemne, hrami, kreslením, spoločným pozeraním filmov, stavaním skrýš alebo budovaním sveta pre dinosaury, čítaním kníh a spoločnými prechádzkami.
Ak budeme plánovať dopredu, dáme rozlet detskej fantázii a budeme k sebe navzájom trpezliví (pričom čas osamote s knihou alebo počúvaním hudby je nevyhnutný), dostaneme sa z toho.

Preložila a spracovala PhDr. Vanda Šaríková
6 spôsobov, ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom počas epidémie koronavírusového ochorenia (COVID-19)

Milí rodičia,

iste máte v tejto dobe mnoho otázok na nás psychológov. Radi by ste sa s niekým podelili o svoje starosti, strach, neistotu. Nakoľko aj my musíme pracovať z domu, hľadáme spôsoby, ako vás osloviť čo najviac a pomôcť vám prekonať toto náročné (ale prechodné) obdobie. Prinášame vám článok uverejnený na stránkach UNICEF-u od autorky Dr. Lisy Damour:

Šesť spôsobov, ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom počas epidémie koronavírusového ochorenia (COVID-19)

Epidémia COVID-19 prináša so sebou mnohé emócie ako úzkosť, stres a neistotu. Tieto pocity prežívajú mimoriadne intenzívne deti a to v každej vekovej skupine. Hoci sa každé dieťa vyrovnáva so svojimi pocitmi rôznym spôsobom, ak musí čeliť zatvoreniu školy, zrušeniu plánovaných udalostí a izolácii od svojich priateľov, bude potrebovať viac podpory a lásky ako kedykoľvek predtým.

Dr. Lisa Damour, odborníčka na psychológiu dospievajúcich detí, vysvetľuje, ako si môžeme v tomto prechodnom období vytvoriť zmysel pre „normálnosť“ a pokračovať v zabehanom každodennom živote.

1. Zachovajte pokoj a buďte aktívni

Rodičia by sa mali so svojimi deťmi v pokoji porozprávať o koronavírusovej chorobe a vysvetliť im, čo majú robiť, aby zostali zdravé. Vysvetlite im, že ochorenie na koronavírus sa prejavuje tak, že ľudia pociťujú príznaky, ktoré sú často podobné obyčajnej chrípke alebo nádche. Možno sa takto budú cítiť aj ony alebo ich rodina, no nemusia sa toho príliš báť. Rodičia by mali deti povzbudiť k tomu, aby im povedali, ak sa necítia dobre, alebo majú z vírusu obavy, aby im rodičia mohli pomôcť.

Dospelí sa vedia vcítiť do obáv detí, ktoré sú pochopiteľne nervózne a ustarostené kvôli koronavírusu. Upokojte svoje deti, že choroba spôsobená infekciou COVID-19 má vo všeobecnosti slabý priebeh, hlavne u detí a dospievajúcich. Tiež je dôležité si uvedomiť, že mnohé príznaky sa dajú liečiť. Pripomeňte deťom, že môžu robiť veľa vecí, aby seba a aj ostatných udržiavali v bezpečí, a aby cítili, že majú v tejto situácii určitú kontrolu: často si umývať ruky, nedotýkať sa tváre a spoločensky sa dištancovať.

Ďalšia vec, čo môžeme urobiť, je naučiť deti viac vnímať svoje okolie. Môžeme im povedať: „To že si umývame ruky a nosíme masku na tvári, nechráni len nás, ale aj ľudí v našom okolí.“

2. Zachovávajte bežnú dennú rutinu

Deti potrebujú rutinu, zvyčajné rituály. Preto musíme veľmi rýchlo zaviesť úplne nové štruktúry a plány, ako prežiť tieto dni. Veľmi vhodné je, aby rodičia plánovali deťom napríklad čas na hru, čas, keď môžu komunikovať s priateľmi cez mobil, ale mali by mať aj vymedzený čas, keď nebudú používať technológie a čas na pomoc v domácnosti. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo považujeme za dôležité, a naplánovať to do denného plánu. Deti ocenia, ak budú mat jasne vymedzené hranice, keď budú vedieť, kedy majú pracovať a kedy sa môžu hrať.

Čo sa týka starších detí, je vhodné, aby mali účasť na plánovaní svojho dňa. Môžeme požiadať  11-12-ročné a staršie deti, aby si samy navrhli svoj program. Ponúkneme im príklady aktivít, ktoré majú byť súčasťou denného plánu, a potom vypracujte program spoločne. Pokiaľ ide o mladšie deti, naplánujte im deň tak, aby najskôr urobili dôležité aktivity, napr. školské úlohy a pomohli v domácnosti. Sú rodiny, ktoré dávajú prednosť neskoršiemu vstávaniu a spoločným raňajkám. Rodičia, ktorí sa nemôžu starať o svoje deti počas dňa, môžu naplánovať vhodný denný program spoločne s tými, čo majú ich deti na starosti .

3. Nechajte deti prežívať svoje emócie

Zatvorenie škôl prinieslo zrušenie školských aj mimoškolských podujatí (športy, umelecké krúžky), čo môže byť pre deti veľkým sklamaním. Možno si to potrebujú odsmútiť. V živote dospievajúceho dieťaťa ide o veľmi významné straty. Pre deti tieto straty znamenajú oveľa viac ako pre nás dospelých, lebo my ich porovnávame s našimi celoživotnými skúsenosťami. Tieto emócie treba očakávať, brať ich na vedomie a prejaviť podporu, keď budú deti frustrované. Ak ste si nie istí, čo máte robiť, buďte empatickí a prejavte porozumenie.

4. Zistite, aké majú deti informácie

Momentálne je v obehu veľa zavádzajúcich informácií o koronavíruse. Zistite, čo vaše dieťa o víruse počulo a čomu verí. Nestačí len dať vášmu dieťaťu správne informácie, pretože sa mohlo stať, že sa dozvedelo niečo nepresné . Ak nezistite, čo si deti myslia, a priamo neprediskutujete zavádzajúce informácie, môže sa stať, že budú spájať nové informácie od vás s informáciami, ktoré sa dopočuli.  Zistite teda, čo už vaše dieťa vie, a uveďte informácie na správnu mieru.

Ak neviete odpovedať na niektoré otázky, nepokúšajte sa odpoveď uhádnuť, namiesto toho využite túto príležitosť, aby ste našli odpovede spoločne. Choďte na webové stránky dôveryhodných organizácií ako napríklad UNICEF (aj v angličtine, francúzštine a španielčine) a Svetová zdravotnícka organizácia (iba v angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine, príp. aj nemčine).

5. Vytvárajte možnosti vhodného rozptýlenia

Počas procesu spracovávania zložitých pocitov sa dajte viesť svojimi deťmi a zamyslite sa nad tým, ako najlepšie nájsť rovnováhu medzi rozhovormi o pocitoch a poskytnutím vhodného rozptýlenia, keď sú deti príliš rozrušené.  Zahrajte si rodinné spoločenské hry alebo niečo spolu uvarte. 

Čo sa týka tínedžerov a používania elektroniky, dajte im určitú voľnosť, ale zase nie úplnú. Hoci majú teraz viac voľného času, určite nie je najlepší nápad, aby mali neobmedzený prístup k obrazovkám a sociálnym médiám. Urobte s nimi dohodu. Nech navrhnú svoju predstavu o trávení času na mobiloch, počítačoch, herných konzolách, vy sa k tomu vyjadríte a spolu nájdite riešenie.

6. Ovládajte svoje vlastné správanie

Rodičia sú, samozrejme, tiež plní úzkosti a deti to vycítia. Preto je veľmi dôležité, aby rodičia, pokiaľ je to možné, čelili svojej úzkosti mimo dosahu detí a aby svoje obavy na ne príliš neprenášali. To znamená, aby neprejavovali v prítomnosti detí vlastné emócie, čo môže byť niekedy veľmi ťažké, hlavne ak ich prežívajú veľmi intenzívne.

Deti sa spoliehajú na rodičov, že im vytvoria pocit bezpečnosti. Je dôležité si zapamätať, že oni sú pri volante a deti sú ich spolucestujúci. A preto aj keď pociťujeme úzkosť, nemôžeme dovoliť, aby sa počas jazdy necítili bezpečne.

Spracovala Vanda Šaríková
Zvládanie koronavírusovej úzkosti – Vašej a Vašich detí

Milí rodičia,
každý z nás sa dnes snaží vyhľadať si na internete čo najviac informácií ku koronavírusu. Pomerne málo článkov sa však týka odporúčaní pre vás rodičov, ako „prežiť“ túto dobu a ostať v duševnej pohode. Určite platí všetko, čo platilo o výchove doposiaľ. Byť načúvajúci, láskavý, trpezlivý, určujúci hranice, dôsledný, jednotný spolu s partnerom, milujúci. Tu je pár postrehov (v upravenej verzii), ktoré uverejnila „Dr. Becky“ na svojej webovej stránke, ktoré vám pomôžu zvládať život a rodičovstvo v tomto náročnom a stresujúcom období.
V prvom rade si uvedomme, že väčšina malých detí si bude pamätať najmä atmosféru, ktorú priniesla panika okolo koronavírusu. Budú si ju pamätať oveľa viac, než všetky špecifické informácie v súvislosti s opatreniami. Deti pozorujú naše správanie a učia sa cez nás, ako majú zvládať stres a neistotu.
Naučme ich odolnosti, a nie panike.
Ako rodič sa naučte o seba postarať. Nájdite si pre seba čas, upokojte sa, a pokiaľ je to možné, choďte na pár minút von bez detí, mobilov a počítačov. Veďte sami so sebou pozitívny rozhovor. To, ako sa sami nastavíme, má veľký dosah na vznik našej úzkosti. Je dobré rozvíjať svoje „zvládacie“ zručnosti, uvedomovať si „s týmto si poradím“, „prekonám ťažké časy“. A môžeme k sebe prejaviť aj trochu súcitu. Je skutočne ťažké byť rodičom v tejto stresujúcej dobe. Robíme to tak, ako najlepšie vieme.
Obmedzte nadmerné čítanie a rozhovory o koronavíruse, a to najmä v prítomnosti detí. Keď budete neustále pri telefónoch, počítačoch, v deťoch to môže vyvolať zvýšenú úzkosť. Denne sme zaplavovaní množstvom informácií, ktoré opakovane vyvolávajú neistotu.
Naše deti striehnu na to, čo hovoríme. Uvedomili si, že všetci rozprávajú o koronavíruse. Nepodceňujte prítomnosť detí, odložte takéto debaty na inokedy, keď nebudú v dosahu.
Je dobré overiť si, ako deti vnímajú realitu. Iste si všimli mnohé zmeny v bežnom živote, ako je nosenie rúška, dôkladné umývanie rúk, obmedzené vychádzky a množstvo ďalších regulácií v každodennom živote. Hovorte s deťmi o tom, aj o otázkach týkajúcich sa koronavírusu vždy, keď vás o to požiadajú. Hovorte s nimi o ich pocitoch, obavách, strachoch. A zároveň si pamätajte, že nemusíte svoje dieťa presviedčať o tom, že sa má cítiť inak, ako sa cíti. Stačí, keď budete počúvať, pýtať sa a vlastne mu budete kedykoľvek k dispozícii.
Hranice pomáhajú dieťaťu cítiť sa bezpečne. Povedzte mu, nech starosti prenechá na rodičov. Úlohou detí v tomto čase je hranie, učenie, umývanie rúk a nosenie rúšok.
Deti sa môžu stretnúť aj s dezinformáciami, ktoré ich zneistia. Opäť im povedzte, že keď im bude niečo nejasné, alebo sa budú niečoho báť, môžete to spolu prebrať.
Deťom pomáha každodenná štruktúra, rutina, ktorú zavediete tým, že veci vopred naplánujete. Denný alebo aj týždenný rozvrh je prospešný, pretože potom môžu deti dopredu predvídať. Do plánu zahrňte rôzne aktivity, ktoré sa dajú realizovať doma – hra, učenie, tvorivé aktivity – maľovanie, kreslenie, ručné práce, spev, čítanie, sledovanie televízie. Pre niektoré deti je dobré časovo rozvrhnúť aj bežné činnosti (čas vstávania, raňajok, učenia, vychádzok, večerného ukladania do postele).
Byť úprimný k deťom, neklamať a nedávať im falošné sľuby je prístup, ktorý uplatňujeme vo výchove bežne. Aj v týchto dňoch (píše sa apríl 2020) je rovnako dôležité priznať, že niečo nevieme, že nie všetkému rozumieme. Aj napriek tomu budeme v očiach našich detí hrdinovia.
Spracovala Vanda Šaríková