Archív kategorií: Aktuality

image_pdfimage_print

Koronavírus – Tipy pre rodičov

V posledných týždňoch sa veľa hovorí o koronavíruse, jeho šírení a pandémii. Deti sa o tejto nákaze dozvedajú z rôznych zdrojov, ako sú internet, médiá či kamaráti. V televízii vidia ľudí v ochranných oblekoch a v dýchacích maskách, čo môže na ne pôsobiť veľmi nebezpečne a hrozivo. Deti … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Koronavírus – Tipy pre rodičov

Ako sa rozprávať s dieťaťom o koronavíruse?

1. Žiadna panika Ľudia všetkých vekových skupín sa môžu nakaziť koronavírusom. Pretože ide o nový druh vírusu, ešte nemožno presne povedať, aké konkrétne následky bude mať u detí. Vysvetlite svojmu dieťaťu, že tento vírus nie je životne nebezpečný pre zdravých … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Ako sa rozprávať s dieťaťom o koronavíruse?

Čakacia doba

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať, že aktuálna čakacia doba na termín stretnutia s našimi odborníkmi je 6-8 týždňov. Chápeme naliehavosť riešenia vašich problémov, snažíme sa podľa možnosti prispôsobiť termíny urgentnosti vašich žiadostí, naše kapacity sú však limitované. Ďakujeme za … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Čakacia doba

Informácia o realizácii projektu Pomôžme deťom a žiakom so ŠVVP

V období od 1. júna do 15. novembra 2019 realizujeme projekt: „Pomôžme deťom a žiakom so ŠVVP“ s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Cieľom prvej časti projektu je skvalitnenie identifikácie všeobecného intelektového nadania u predškolákov prostredníctvom vzdelávania pedagogičiek materských škôl, informovanosti rodičov … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Informácia o realizácii projektu Pomôžme deťom a žiakom so ŠVVP

Informácia o realizácii projektu Spoločne v pohybe a rytme

Projekt „Spoločne v pohybe a rytme“ bol podporený MŠVVaŠ SR, realizoval sa v čase od septembra do decembra 2018 pracovníkmi oddelenia poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie. Projekt mal za cieľ skvalitniť a rozšíriť naše služby poskytované klientom v popoludňajšom klube, zároveň klientov aktivizovať, ponúknuť im … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Informácia o realizácii projektu Spoločne v pohybe a rytme

Projekt: „Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“ — grant MČ Bratislava – Ružinov

Ďakujeme mestskej časti Bratislava – Ružinov za poskytnutie grantu na projekt: „Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“!

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Projekt: „Podpora informovanosti a vzdelanosti rodičovskej verejnosti“ — grant MČ Bratislava – Ružinov

Projekt 1. Zvyšovanie dostupnosti poradenských služieb prostredníctvom IKT – grant MÚ Ružinov

Inovácia počítačovej techniky s cieľom zabezpečiť flexibilitu vo vybavovaní požiadaviek klientov, škôl, školských zariadení, online poradenstvo.

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Projekt 1. Zvyšovanie dostupnosti poradenských služieb prostredníctvom IKT – grant MÚ Ružinov

Projekt 2. Komplexná starostlivosť o dieťa s nerovnomerným vývinom v predškolskom veku – projekt financovaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR

Tréningové skupiny detí predškolského veku s cieľom predchádzať odkladom školskej dochádzky. Edukatívne stretnutia s rodičmi na vyžiadané témy v CPPPaP

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Projekt 2. Komplexná starostlivosť o dieťa s nerovnomerným vývinom v predškolskom veku – projekt financovaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR

Informácia o realizácii projektu Ja veľkáč

V júli 2014 začalo oddelenie prevencie realizovať celoročný projekt Ja veľkáč. Po takmer uplynutom roku môžeme konštatovať, že projekt bol úspešný, dosiahli sme vytýčené ciele a podarilo sa nám ukázať deťom hravou formou to, čo ich čaká v dospelosti. Projekt … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Informácia o realizácii projektu Ja veľkáč

Online poradenstvo (Oznam pre rodičov:)

Oznam pre rodičov : Oznamujeme rodičom, že každý piatok (okrem prázdnin) v čase od 9:00 do 15:00 je možné využiť online poradenstvo prostredníctvom našej web.stránky. Spustenie online poradenstva je 6.11.2015. : www.cpppapba2.sk Po otvorení stránky kliknite na Online poradenstvo a ukáže sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Online poradenstvo (Oznam pre rodičov:)
image_pdfimage_print