1

Čerpanie dovoleniek

Oznamujeme Vám, že pre čerpanie dovoleniek je CPPPaP v dňoch 27. až 31. decembra zatvorené