1

Články a materiály

Našu ponuku aktuálnych informácií v súvislosti s koronavírusom nájdete v ďalších informáciách

Riziká perfekcionistickej výchovy

Ako motivovať dieťa k čítaniu

Ako sa efektívnejšie učiť

Ako zlepšiť grafomotoriku u detí

Ako zvládať detský vzdor

Aspergerov syndróm

Kedy je dieťa pripravené ostať doma samé bez dozoru

Kedy je vhodné uvažovať o odklade školskej dochádzky

Lateralita

Selektívny mutizmus

Školská spôsobilosť

Zápis do prvého ročníka základnej školy

Chystáte sa na strednú školu?

Metodická príručka pre triednych učiteľov

Kyberšikana

Leták pre školy o šikanovaní

Minimalizácia šikany

Šikanovanie v školskom prostredí

Štádia šikanovania

Odporúčané linky oddelenia prevencie:
Drogová prevencia
www.rastamama.sk
www.drogy.net
www.odrogach.cz
www.infodrogy.sk
www.drogy-info.cz
www.cpldz.sk
www.drnespor.eu
www.odyseus.org
www.primaoz.sk
Európska správa o drogách 2019

Šikanovanie
www.minimalizacesikany.cz
www.prevenciasikanovania.sk
www.zodpovedne.sk
www.bezpecnyinternet.sk