Články a materiály

Ako sa efektívnejšie učiť

Ako zlepšiť grafomotoriku u detí

Ako zvládať detský vzdor

Aspergerov syndróm

Kedy je dieťa pripravené ostať doma samé bez dozoru

Lateralita

Selektívny mutizmus

Školská spôsobilosť

Zápis do prvého ročníka základnej školy

Chystáte sa na strednú školu?

Metodická príručka pre triednych učiteľov

Kyberšikana

Leták pre školy o šikanovaní

Minimalizácia šikany

Šikanovanie v školskom prostredí

Štádia šikanovania

Odporúčané linky oddelenia prevencie:
Drogová prevencia
www.rastamama.sk
www.drogy.net
www.odrogach.cz
www.infodrogy.sk
www.drogy-info.cz
www.cpldz.sk
www.drnespor.eu
www.odyseus.org
www.primaoz.sk
Európska správa o drogách 2019

Šikanovanie
www.minimalizacesikany.cz
www.prevenciasikanovania.sk
www.zodpovedne.sk
www.bezpecnyinternet.sk