Ako zlepšiť grafomotoriku detí

image_pdfimage_print

Grafomotorika je súbor psychomotorických činností, ktoré jedinec vykonáva pri písaní a kreslení. Ide o účelné pohyby súvisiace s jemnou motorikou, vizuomotorickou koordináciou (koordinácia oka a ruky) tiež s pravo-ľavostrannou orientáciou.
Preto je dôležité rozvíjať tieto činnosti hravou formou už od útleho veku.

Dôležitá zásada: Postupovať od jednoduchších činností k zložitejším, od väčších prvkov k menším – napr. najprv kresliť prstami, hubkou, postupne štetcom a hrubými voskovkami až nakoniec pastelkami.
Je tiež dôležité všímať si úchop písacieho náradia, pretože správne uchopenie (medzi palcom a ukazovákom, opretý o prostredník) nie je pre deti úplne prirodzený a dieťa si rýchlo osvojí nesprávne držanie ceruzky. Následné odstraňovanie nesprávneho návyku je náročné a zdĺhavé.

Možnosti ako trénovať grafomotoriku:
Cvičenia s prstami:
• napodobňovanie hry na klavír
• bubnovanie prstami
• tlieskanie
• solenie polievky
• „zdravenie prstov“ – palec sa dotýka postupne s jednotlivými prstami tej istej ruky

Cvičenie úchopov, stláčanie predmetov:
• uchopovanie drobných predmetov (loptičky, fazuľky, gombíky,…) a triedenie na kôpky, alebo usporiadanie ich do radu
• stláčanie mäkkej loptičky
• stláčanie alebo žmýkanie špongie

Nácvik navliekania a vkladania:
• uchopovanie drobností a vkladanie ich napr. do fľaše
• vkladanie mincí do pokladničky
• navliekanie gombíkov, korálok, cestovín
• prevliekanie šnúrok cez otvory

Stavanie a montovanie:
• stavanie kociek
• puzzle
• lego a iné stavebnice
• práca s náradím – šraubovanie matiek, zatĺkanie
• šraubovanie vrchnákov na fľaše

Práca s papierom:
• strihanie
• trhanie papiera
• krčenie papiera a vyrábanie guličiek
• skladanie z papiera
• lepenie

Spracovala: Mgr. Martina Detvanová

image_pdfimage_print