Dôležité informácie

image_pdfimage_print

Vážení klienti,
vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v obmedzenom režime pre urgentných klientov. To znamená, že v určitom časovom úseku môže byť súčasne v zariadení len obmedzený počet klientov, s ktorými sa pracuje v obmedzenom počte pracovní za obmedzený čas. Preto vám budú odborní zamestnanci zasielať čestné vyhlásenie týkajúce sa COVID-19, prípadne ďalšie tlačivá potrebné napríklad pri posúdení odkladu školskej spôsobilosti (anamnestický dotazník, informovaný súhlas s vyšetrením) na vašu e-mailovú adresu, ktorú si od vás vyžiadajú pri dohodnutí termínu vyšetrenia. V prípade, že si tlačivá nebudete môcť vytlačiť, vyplniť a priniesť na dohodnutý termín, budete ich vyplňovať v priebehu vyšetrenia dieťaťa. Dátum čestného vyhlásenia a podpis musí byť aktuálny – doplnený pri príchode do zariadenia. Vzhľadom na tieto a ďalšie administratívne úkony preferujeme, aby ste si priniesli vlastné pero a pre dieťa vlastné farbičky, prípadne podľa potreby dieťaťa aj pitie.
Ďakujeme za pochopenie, radi zodpovedáme vaše otázky telefonicky, e-mailom alebo počas online poradenstva.
Tím CPPPaP

image_pdfimage_print
Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.