DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážení rodičia, milí klienti,

prevádzka CPPPaP a pracovná činnosť jeho zamestnancov je predbežne do 24. januára mimoriadne obmedzená.

Samozrejme sme Vám k dispozícii v online priestore – aj prostredníctvom online poradenstva – a so svojimi ťažkosťami v prípade potrebnej pomoci kontaktujte nášho zamestnanca formou e-mailu.

V prípade nových klientov je k dispozícii online objednanie – pokúsime sa Vaše požiadavky vybaviť čo najskôr s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Priebežne Vás budeme na stránke informovať o zmenách v prevádzke zariadenia.

Prajeme Vám veľa zdravia a životného optimizmu do ďalších dní.

Tím CPPPaP Bratislava II