DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážení klienti,

dovoľujeme si vám oznámiť, že od 5. októbra naše zariadenie poskytuje odborné činnosti na novej adrese: Nevädzová 7 (parkovanie v areáli nie je možné – odporúčame využiť parkovacie plochy v OC Retro a okolí) v obmedzenom režime.

Realizované opatrenia súvisiace s vírusom COVID-19 budú závisieť od vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácie na Slovensku – Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR:

• v týždni od 2. do 6. novembra je potrebné pri návšteve Centra preukázať sa negatívnym výsledkom 1. testovania – okrem detí do 10 rokov,

• od 9. novembra je potrebné pri návšteve Centra preukázať sa negatívnym výsledkom 2. testovania – okrem detí do 10 rokov.

Služby poskytujeme iba objednaným klientom na presný čas a za presne stanovených hygienických podmienok.

Vstup a pohyb v budove Centra je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami – s rúškom a s podpísaným Vyhlásením o bezinfekčnosti (dostupným tu: „Tlačivá a dokumenty“ alebo priamo v Centre).

Ďakujeme za pochopenie!

Tím CPPPaP Bratislava II