1

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážení rodičia, milí klienti,

prevádzka CPPPaP a pracovná činnosť jeho zamestnancov sa od 8. februára spúšťa na novej adrese: Nevädzová 7 (parkovanie v areáli nie je možné – odporúčame využiť parkovacie plochy v OC Retro a okolí) v upravenom režime.

Od 29. novembra je vstup cudzím osobám do priestorov školského zariadenia povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Povinnosťou zákonného zástupcu alebo plnoletého klienta je pred vstupom do CPPPaP vypísanie tlačiva Vyhlásenie o bezpríznakovosti – dostupného tu: „Tlačivá a dokumenty“ alebo priamo v Centre.

V prípade nových klientov je k dispozícii online objednanie – pokúsime sa Vaše požiadavky vybaviť čo najskôr s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Priebežne Vás budeme na stránke informovať o zmenách v prevádzke zariadenia.

Prajeme Vám veľa zdravia a životného optimizmu do ďalších dní.

Tím CPPPaP Bratislava II