Informácia o realizácii projektu Spoločne v pohybe a rytme

image_pdfimage_print

Projekt „Spoločne v pohybe a rytme“ bol podporený MŠVVaŠ SR, realizoval sa v čase od septembra do decembra 2018 pracovníkmi oddelenia poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie. Projekt mal za cieľ skvalitniť a rozšíriť naše služby poskytované klientom v popoludňajšom klube, zároveň klientov aktivizovať, ponúknuť im spoločné pozitívne zážitky a vytvoriť pocit spolupatričnosti s miestnou komunitou. Viac informácii o projekte a aktivitách oddelenia nájdete na: https://cpppapba2.sk/oddelenia/oddelenie-prevencie.

.

image_pdfimage_print
Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.