Oddelenie poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie

image_pdfimage_print

poskytuje:

 • prácu s triedami „Deň otvorených dverí“ na I. a II. stupni ZŠ a SŠ. Cieľovou skupinou trojhodinových zážitkových aktivít v priestoroch oddelenia prevencie sú triedy, v ktorých sa žiaci/-čky chcú lepšie spoznať navzájom a dozvedieť sa niečo nové o sebe. Poskytujeme priestor na diskusiu a dialóg v snahe o riešenie konfliktov a problémov medzi žiakmi/-čkami alebo v interakcii s učiteľmi/-kami. Využívame najmä psychosociálne hry zamerané na podporu spolupráce, sebaspoznávania. Triedni/-e učitelia/-ľky sa môžu a nemusia zúčastniť spoločne s triedou stretnutia. Po stretnutí dostanú návrhy a odporúčania pre ďalšiu prácu s triedou. Online prihlášku na prácu s triedou nájdete tu: „Tlačivá a dokumenty“.
 • tematické besedy pre žiakov ZŠ a SŠ –
  • drogová prevencia (možnosť zamerania špeciálne na tabak a alkohol)
  • sexuálna prevencia
  • extrémizmus
  • sekty a kulty
  • obchod s ľuďmi
  • trestnoprávna zodpovednosť
  • poruchy príjmu potravy
  • mediálna výchova
  • kyberšikanovanie
  • duševné zdravie
  • iné podľa požiadaviek škôl
 • klub pre deti – je určený pre deti navštevujúce ZŠ a SŠ. Otvorený v pondelok až štvrtok (pondelok, utorok a štvrtok 13:30-16:15, streda 13:30-16:00). Klubové aktivity prebiehajú neštruktúrovanou formou. Deti voľne prichádzajú a sami rozhodujú o tom, ako budú tráviť čas. Klientelu klubu tvoria deti vo veku 6-18 rokov z miestnych komunít, sú to najmä klienti z individuálneho poradenstva a deti, ktoré do klubu prichádzajú po návšteve CPPPaP v rámci práce s problémovými triedami, alebo po uskutočnení besedy na škole. Vďaka prijímajúcej atmosfére a jasne definovaným pravidlám majú možnosť zažiť úspech a postupne korigovať nevhodné spôsoby správania. Pri nadviazaní osobného vzťahu sa deti na nás obracajú so svojimi každodennými problémami (škola, kamaráti, rodina). Ponuka činností klubu: arteterapia (práca s hlinou, maľovanie) muzikoterapia (tamtamy, perkusie), outdoorové a športové aktivity (futbal, pingpong, petang), stolové hry, dramatoterapia (nakrúcanie videa), organizovanie výletov a spoločenských akcií, organizácia letných táborov. Deťom a mladým dospelým poskytujeme individuálne poradenstvo a snažíme sa pracovať aj s rodinami klientov. Súčasťou klubových aktivít je tiež pravidelná komunita, ktorá sa uskutočňuje jedenkrát týždenne (streda 15:00-16:00). Program komunity tvoria nácvik dávania si pozitívnej a negatívnej spätnej väzby, zapojenie klientov do navrhovania spoločného programu a aktivít, psychosociálne hry. Aktuálne informácie o dianí v klube nájdete tuLeták o klube na stiahnutie.
 • Zaži sám seba – krok za krokom – pre deti vo veku 10-14 rokov, v pondelok popoludní
 • Vykroč s nami do sveta hier – pre deti vo veku 6-10 rokov, vo štvrtok popoludní
 • prácu s individuálnym klientom –
  • psychologická diagnostika
  • individuálne, rodinné a skupinové poradenstvo
 • odborné konzultácie pedagógom a rodičom

O projektoch oddelenia prevencie – základné informácie, fotografie
Spoločne v pohybe a rytme – realizácia 2018
Spájame sa a rastieme – realizácia 2017/2018
Hravou cestou k dospelosti – realizácia 2017/2018
Ja veľkáč – realizácia 2014/2015
Uvarme si krajší život – realizácia 2012/2013
Konečne je to tu 🙂
KLUBOVÁ KUCHÁRSKA KNIHA NA STIAHNUTIE!
Verzia na uloženie do počítača: kucharka_web
Verzia na tlač – potom sa zloží ako zošit: kucharka-tlac-doma-web
Chce to trochu trpezlivosti pri sťahovaní, keďže so všetkými parádnymi obrázkami to nie je úplne malé.
Prajeme veľa zábavy a dobrú chuť 🙂
Filmujeme krok za krokom – realizácia 2011/2012
Krok za krokom – realizácia 2010/2011
Tančiareň a hrnčiareň – realizácia 2010
Tvoríme svoj svet – realizácia 2009/2010

Odporúčané linky nájdete tu.

Tel.: 02/43 41 07 12
E-mail: prevencia@cpppapba2.sk

Odborní zamestnanci:

Mgr. Viktor Brichta – vedúci oddelenia: brichta@cpppapba2.sk
Mgr. Martin Benkovič: benkovic@cpppapba2.sk
Mgr. Viera Bónová: bonova@cpppapba2.sk
PhDr. Zuzana Hrabovská, PhD.: hrabovska@cpppapba2.sk
Mgr. Veronika Humeňanská: humenanska@cpppapba2.sk
Mgr. Alena Kmeťová: kmetova@cpppapba2.sk
Mgr. Petra Kolníková: kolnikova@cpppapba2.sk

image_pdfimage_print