Diskusná skupina pre stredoškolákov

image_pdfimage_print
  • podporná diskusno-zážitková skupina pre žiakov stredných škôl
  • vhodná pre žiakov, ktorí chcú urobiť niečo pre seba samých, chcú sa dozvedieť ako pôsobia na iných ľudí, o svojich silných a slabých stránkach
  • vek žiakov od 15 rokov
  • rozhovory, riešenie modelových situácií, zážitkové aktivity, zamerané na harmonický rozvoj osobnosti s dôrazom na vzájomnú akceptáciu a porozumenie
  • stretnutia budú prebiehať od septembra do júna
  • každý piatok od 14:30 do 16:00 v priestoroch oddelenia prevencie
  • kontaktné osoby: Mgr. Martin Benkovič, Mgr. Jana Solárová (Mošková)
image_pdfimage_print