1

Diskusná skupina pre stredoškolákov

Diskusná skupina pre stredoškolákov je podporná diskusno-zážitková skupina určená najmä pre žiakov stredných škôl vo veku od 15 rokov. Je vhodná pre žiakov, ktorí chcú urobiť niečo pre seba samých, chcú sa dozvedieť ako pôsobia na iných ľudí, o svojich silných a slabých stránkach. Na našich stretnutiach budeme riešiť najmä témy, ktoré sú pre žiakov dôležité a o ktorých majú obavy hovoriť inde, zameriame sa aj na riešenie konfliktov, pri ktorých budeme využívať metódy ako: rolové situácie, zážitkové aktivity zamerané na harmonický rozvoj osobnosti s dôrazom na vzájomnú akceptáciu a porozumenie. Stretnutia budú prebiehať každý utorok (okrem času školských prázdnin) od 15:00 do 16:00 v priestoroch oddelenia prevencie. Začíname v utorok 19. 10. 2021.
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Kolníková – kolnikova@cpppapba2.sk