Vykroč s nami do sveta hier

image_pdfimage_print
  • skupina zameraná na rozvoj osobnosti a sociálnych zručností pomocou muzikoterapie a arteterapie
  • cieľová skupina sú žiaci I. stupňa ZŠ, v rozmedzí 6 až 10 rokov
  • deti s problémovým správaním, deti s ťažkosťami prispôsobovania
  • zameraním skupiny je vytvoriť priestor, kde v bezpečnej atmosfére môžu deti zažiť prijatie a akceptáciu, naučia sa nielen vyjadriť svoje emócie ale aj s nimi pracovať
  • pomocou sebapoznávania, rozvoja komunikačných zručností, preventívne pôsobiť v oblasti psychického, osobnostného a sociálneho vývinu mladých ľudí
  • z metód budú využívané najmä psychosociálne hry a aktivity, prvky muzikoterapie, arteterapie, dramatoterapie, rolové hry, relaxačné a imaginatívne techniky
  • každý štvrtok od 15:00 do 16:00 v priestoroch oddelenia prevencie
  • kontaktné osoby: Mgr. Alena Kmeťová, Mgr. Veronika Humeňanská

image_pdfimage_print