1

Poďakovanie – Nadácia Pontis

Ďakujeme Nadácii Pontis
za schválenie projektu:
„Tichý odborník“
a možnosť zakúpenia dvoch germicídnych žiaričov.