Stretnutie výchovných poradcov SŠ

image_pdfimage_print

VÝCHOVNÝ PORADCA SŠ
Na vedomie: OÚ, odbor školstva Bratislava
BSK, odbor školstva

Číslo: 603 /2015

V Bratislave 11.05. 2015

P O Z V Á N K A

Vážená výchovná poradkyňa, výchovný poradca,
pozývame Vás na stretnutie výchovných poradcov stredných škôl.

Miesto konania:

CPPPaP, Drieňová 36

Termín:

09.06.2015 /utorok/ o 8,30 hod.

Program:

1. Otvorenie
2. Téma: Žiaci so špecifickými poruchami správania na SŠ
/ADHD,ADD/ – odborný seminár
Lektor: Mgr. Monika Klapková odborná zamestnankyňa CPPPaP Ba 2
3. Diskusia k téme
4. Informácie o programoch COMDI a KOMPOSYT -PhDr. J. Remiašová
5. Rôzne

Vašu účasť na stretnutí VP prosíme potvrdiť e-mailom alebo telefonicky.
S pozdravom

PhDr. J. Remiašová
E-mail: remiasova@cpppapba2.sk
PhDr. Danka Grečnerová
riaditeľka CPPPaP Ba II
image_pdfimage_print
Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.