PREVÁDZKA

Vážení klienti,

naše zariadenie zatiaľ nie je prevádzkyschopné z dôvodu nedokončenia stavebných úprav a nesplnenia kolaudačných podmienok.

Ospravedlňujeme sa za zdržanie, ale odborné činnosti nemôžeme vykonávať.

Otvorenie Centra plánujeme na koniec septembra, prosíme sledujte našu webovú stránku, prípadne sa vám ozveme za účelom dohodnutia termínu stretnutia, resp. vyšetrenia.

Ďakujeme za porozumenie!

Kolektív CPPPaP Bratislava II