Príjemné prežitie sviatkov jari praje tím pracovníkov CPPPaP

„Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.“
Kolektív CPPPaP