1

Informácia o realizácii projektu Ja veľkáč

V júli 2014 začalo oddelenie prevencie realizovať celoročný projekt Ja veľkáč. Po takmer uplynutom roku môžeme konštatovať, že projekt bol úspešný, dosiahli sme vytýčené ciele a podarilo sa nám ukázať deťom hravou formou to, čo ich čaká v dospelosti. Projekt je realizovaný vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Viac si o ňom, ako aj o ostatných projektoch, môžete prečítať tu.