Seminár pre učiteľov na tému šikanovanie

image_pdfimage_print

V utorok 7. 10. 2014 sme dostali pozvanie uskutočniť na Základnej škole Nevädzova seminár na tému „šikanovanie v školskom prostredí“. Ako úvodná téma sa ponúkala základná definícia šikanovania. Niekedy nastáva problém či už dané ubližujúce správanie žiakov napĺňa podstatu šikanovania. Je to každopádne signál, že s triedou je potrebné pracovať, aj keby to ešte nebolo šikanovanie. Rozprávali sme o tom, ako identifikovať žiaka, ktorý je šikanovaný (obeť) alebo aké správanie sa môže u neho vyskytovať. Takisto sme rozoberali osobnosť agresora, ktorý často vykazuje podobnú osobnostnú charakteristiku. Upozornili sme na najväčšie úskalia, chyby, ktoré robí škola pri riešení šikanovania. V poslednej časti sme sa venovali právnym aspektom správania šikanujúceho od najčastejších trestných činov, ktorých sa dopúšťajú až po subjekty, s ktorými môže škola spolupracovať (polícia SR, oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). Ďakujeme za pozvanie a dúfame, že seminár zlepšil pripravenosť učiteľov reagovať v takýchto náročných situáciach.

Súčasťou bolo poskytnutie dostupných materiálov k danej téme a časť z nich Vám ponúkame na stiahnutie v sekcii Články a materiály.

image_pdfimage_print
Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.