Stretnutie výchovných poradcov stredných škôl bratislavského kraja

image_pdfimage_print

POZVÁNKA

Vážená výchovná poradkyňa, výchovný poradca,

pozývame Vás na

stretnutie výchovných poradcov stredných škôl bratislavského kraja.

Miesto konania: rokovacia sála úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16, Bratislava

Termín:

27.10.2015 /utorok/ o 9,00 hod.

 

Témou stretnutia bude problematika žiakov s poruchami správania na strednej škole.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Žiaci s poruchami správania na SŠ
  PhDr. Eva Smiková PhD., VÚDP a P Bratislava
 3. Úprava výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov s poruchami správania
  /Tvorba individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu/
  Mgr. Monika Klapková vedúca odd. špeciálno-pedagogického poradenstva CPPP a P BA 2
 4. Kariérové poradenstvo pre žiakov stredných škôl s poruchami správania
  PhDr. Štefan Grajcár, SAAIC, centrum Euroguidance SR, Bratislava
 5. Možnosti ovplyvnenia správania žiakov stredných škôl – skúsenosti z práce v skupinách
  Mgr. Viktor Brichta, odborný zamestnanec CPPP a P Ba 2
 6. Diskusia
 7. Záver

Doprava: BUS linka č. 78 zastávka Bratislavská župa, linka č. 50 zastávka Trnavská + 5 min. pešo, TROLEJBUS linka č. 204 a 205, zastávka Trnavská + 5 min. pešo

Registrácia na stretnutí je možná od 8,30 hod.

Vašu účasť na stretnutí VP prosíme potvrdiť e-mailom alebo telefonicky v CPPP a P, ktoré metodicky riadi Vašu činnosť.

Tešia sa na vás zamestnanci CPPP a P Drieňová 36, Bratislava

Vybavuje: PhDr. J. Remiašová
E-mail: remiasova@cpppapba2.sk

PhDr. Danka Grečnerová
riaditeľka CPPP a P Ba II

image_pdfimage_print
Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.